torstai 23. marraskuuta 2017

Oma elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Uusimman ajan maailmanparannusaatteita ja -liikkeitä käsittelevä työ.
Jo ennen kuin perheessämme alkoi kokoaikainen kotiopetus, ehdin opettaa useiden vuosien ajan elämänkatsomustietoa kahdelle vanhimmalle, "tavallista" koulua käyvälle lapselleni. Kunnassamme ei siihen aikaan ollut muita uskontokuntiin kuulumattomia oppilaita, joten koulu ei tarjonnut elämänkatsomustiedon opetusta. Esikoisen ensimmäisenä kouluvuonna hänet yksinkertaisesti vapautettiin uskonnonopetuksesta, eikä tilalla ollut muuta opetusta; uskontotunnit pidettiin päivän aluksi, joten hän saattoi vain mennä tuntia myöhemmin kouluun. Asuimme kätevästi lähellä koulua, joten järjestely oli mukava.

Seuraavana vuonna opettajalle oli selvinnyt asia, jota minäkään en ollut tiennyt, että uskonnonopetukseen osallistumattomalle lapselle oli tarjottava jonkin muun aineen opetusta uskontotunnin ajan. Pienessä kyläkoulussa sellainen olisi ollut käytännössä vaikea järjestää, enkä nähnyt siinä mitään järkeäkään - lapsillani kun ei ollut erityistä tarvetta lisäopintoihin tai tukiopetukseen missään aineessa! Neuvottelin silloisen elämänkatsomustiedon ylitarkastajan Pekka Elon kanssa, miten tilanteen voisi parhaiten hoitaa. Hän esitti yhdeksi mahdollisuudeksi, että opettaisin elämänkatsomustietoa kotona, jolloin lasten ei tarvitsisi lainkaan mennä kouluun uskontotuntien ajaksi.

Kunnassamme ei ollut elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaa lainkaan - sellaista kun ei ollut koskaan tarvittu! Niinpä vetäisin hatusta ensimmäisen vuoden elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman ja vein sen opettajalle heti seuraavana päivänä! Valitsin kullekin vuodelle teeman ja laadin syksyisin suunnitelman, jonka mukaan etenimme. Keväisin veimme lasten "opinnäytekansiot" - nykyään kai sanottaisiin portfoliot? - opettajan katsottavaksi. Lapset itse olivat hyvin ihastuneita kansioihinsa, joihin kertyi monen vuoden aineistot, ja esittelivät niitä innokkaasti vieraillekin!

Myöhemmin jatkoin kotiopetuksessa samojen opetussuunnitelmien pohjalta nuorempien lasten kanssa. Loppuvaiheessa kunnallakin oli jo oma elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma, ja sain todeta, että omat suunnitelmani kattoivat oikeastaan kaikki siinä mainitut alueet ja kysymykset. Kunnan ainoassa koulussa on nyt kahden vuoden ajan ollut elämänkatsomustiedon ryhmä, ja olen saanut todeta, että oma opetukseni oli paljon perusteellisempaa, yleissivistävämpää ja vaativampaa...

Luovutan seuraavat, laatimani eri vuosien opetussuunnitelmat vapaasti käytettäviksi ja muokattaviksi. Suunnitelmat eivät ole tiettyyn vuosiluokkaan tai ikäkauteen sidottuja; olihan meidänkin kotiopetusryhmämme koko ajan "yhdysluokka", kun mukana oli hyvinkin eri-ikäisiä lapsia. Aiheiden käsittelyssä otetaan luonnollisesti huomioon lapsen kehitystaso.

1. VUOSI - Kansojen suullinen perinne ja vanhat uskomukset

- intiaanit (tämä muuten on suomen kielessä edelleen korrekti nimitys!)
- pohjoiset kansat
- saamelaiset
- muut suomensukuiset kansat
- Skandinavia ja Baltia
- muu Eurooppa
- Saharan eteläpuolinen Afrikka
- Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä
- Kaukoitä
- Australian ja Tyynenmeren alkuperäiskansat

2. VUOSI - Euroopan ja lähialueiden kulttuurihistoria

- juutalaisuus
- arabimaailma ja islam
- antiikin Kreikka
- antiikin Rooma
- Bysantti
- keskiaika
- renessanssi
- valistusaika
- Ranskan suuri vallankumous
- uusin aika

3. VUOSI - Uusimman ajan maailmanparannusaatteet ja -liikkeet

- sosialismi
- rauhanaate
- ihmisoikeusliikkeet
- ympäristöliikkeet

4. VUOSI - Raamattu

- Vanha Testamentti
- Uusi Testamentti

5. VUOSI - Ihminen yhteisössä

Ihminen osana luontoa ja osana ihmisyhteisöä
- mikä tekee ihmisestä ihmisen?
- mikä ihmisessä on eläintä?
- ihmisen perustarpeet
- työn merkitys ihmiselle ja yhteiskunnalle
- voiko ihminen hallita luontoa?
- kilpailu vai yhteistyö?
- kieli yhteydenpitovälineenä
- yksilö vai yhteisö?
Etiikan ja kriittisen ajattelun perusteita
- mistä voi tietää, mikä on oikein ja väärin?
- mitä on totuus?
- pyhittääkö tarkoitus keinot?
- ihmisoikeudet
- yhteisön normit
- hyvät tavat eri aikakausina ja eri kulttuureissa
- kenellä on oikeus päättää?
- miten meihin vaikutetaan?
- propaganda, manipulointi ja mainonta
- hegemonia

6. VUOSI - Uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa

- mitä uskonto on?
- maailmanuskonnot
- uskonnottomuus

7. VUOSI - Kristinuskon historia

- varhaiskristillisyys
- ristiretket
- luostarilaitos
- noitavainot
- lähetystyö

8. VUOSI - Suuria kysymyksiä

- tieto ja tutkimus, tieteellinen ajattelu, kriittisyys
- luonnollinen ja yliluonnollinen
- elämän synty, elollinen - eloton
- syntymä, elämä, kuolema
- maa ja maailmankaikkeus
- tulevaisuus

9. VUOSI - Kristinuskon suuntauksia Suomessa

- evankelis-luterilainen kirkko
- kirkon sisäiset herätysliikkeet
- ortodoksinen kirkko
- katolinen kirkko
- vapaakirkko
- helluntailiike
- jehovantodistajat

Lisäksi joka vuosi käsiteltiin ajankohtaisten vuotuisjuhlien, esimerkiksi joulun ja pääsiäisen, uskomuksia ja perinteitä. Kaikkia kokonaisuuksia tutkittiin monipuolisesti ja elämyksellisesti: lukien kirjoja, katsellen elokuvia, laulaen, leikkien, askarrellen, näytellen, tehden vierailuja ja niin edelleen. "Opinnäytekansioihin" kerättiin muun muassa lasten piirroksia ja heidän kokoamiaan tietosivuja sekä valokuvia askarteluista ja roolileikeistä.

Nykyään tarvitaan suunnitelma vielä 10. vuodeksi, koska esikoulusta on tullut osa oppivelvollisuutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti